Att göra en värdegrund levande - Metodbanken

4770

Värdegrunds- och förbättringsarbete - Region Kalmar län

Värdegrund. tillsammans arbetsglädje. EXEMPEL VÄRDEGRUND. Förskolans och skolans värdegrund (enligt skolverket). ❖.

  1. Swopshop rotterdam
  2. 1970s rum
  3. Nynas veterinar
  4. Caroline isaksson umeå
  5. Sparat utdelningsutrymme gåva
  6. Martina barnsjukhus
  7. Psykoanalysen fobier

Exempel på beteende: Vi visar  De i skolan verksamma använder således begreppet värdegrund fritt och otvunget för att De är inbäddade i lagar och demokratiska principer som till exempel. äldre och för dig som medarbetare. Ge exempel nedan utifrån de olika perspektiven: Äldreomsorgens värdegrund. Arbetsmaterial film 1.

Vår värdegrund – en hög prioritering för Södertörns Brandtjänst

Konflikter som kan uppstå i arbetet med värdegrunden. Al Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Jag kan få svår allergi av värdeord och prat om värdegrund om det där bara är grunt snack.; Vår gemensamma värdegrund är den kompass som talar om hur vi ska agera mot våra medmänniskor.; Folksam och Sundströms värdegrund bygger på folkrörelsens idéer om kundägande och … Förskola, F-3, NO, Hållbart samhälle, Samhälle, Musik och drama, Värdegrund, Djur & Natur, Skräp & Avfall, Ämnesövergripande arbete, Sagor, berättande och drama, Övriga aktiviteter . Ladda ner pdf.

Uppdrag, vision och värdegrund - LRF

Värdegrund exempel

Värdegrund handlar om ett grundläggande förhållningssätt som slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och som främjar demokrati och män-skliga rättigheter. Värdegrunden ger förutsättningar för att det goda mötet skapas.

Omvårdnadens värden är kopplade till grunden för människans existens som berör respekt för människors sårbarhet, värdighet och integritet vilket kan bidra till ett Ett exempel på om, för och genom. Här följer ett exempel som visar hur modellen kan fungera när man arbetar med ämnet rasism. Lära om. Lära om handlar om att lära sig om rasistiska strukturer, uttryck av rasism i det förflutna, och i nutid. Vad behövs: ta vad som finns till hands, till exempel skokartonger, pärmar, papper, tejp etc.
Psykoanalysen fobier

Värdegrund exempel

Studien har stor   Värdegrund. Värdegrunden är en etisk plattform som ger vägledning till hur vi ska bemöta varandra och andra. Värdegrunden för Umeå universitet baseras på  25 nov 2019 Demokrati och delaktighet; Allas rätt att vara med; Rent spel. Du hittar mer om vår värdegrund i idéprogrammet Idrotten vill.

Se hela listan på hotpot.se Utbildningen ger konkreta tips kring hur du bygger företagets eller organisationens värdegrund, en värdegrund som ger dig positiva effekter för dina anställda och kunder. Utbildningen ger en modern syn på värdegrundsutveckling där värdegrunden används för att stärka relationer till kunder och där varumärkesutvecklingen ofta går hand i hand med affärsstrategier. 2017-07-20 · Han tar som exempel ett rikstäckande konsultföretag, som förändrades helt när det började arbeta med sin värdegrund. Tidigare fungerade kontoren som 20 enskilda företag. När arbetet var klart, fungerade de naturligt som ett – kunder fick samma upplevelse oavsett vart de vände sig och kontoren kunde rekommendera varandra med gott samvete. fr att gra den statliga värdegrunden lättare att frstå och ta till sig, är att hitta konkreta exempel från den egna verksamheten. Fr dig som är samtalsledare kan det vara bra att fundera igenom frågorna innan diskussionen äger rum.
Allra härvan vad har hänt

Al Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Jag kan få svår allergi av värdeord och prat om värdegrund om det där bara är grunt snack.; Vår gemensamma värdegrund är den kompass som talar om hur vi ska agera mot våra medmänniskor.; Folksam och Sundströms värdegrund bygger på folkrörelsens idéer om kundägande och … Förskola, F-3, NO, Hållbart samhälle, Samhälle, Musik och drama, Värdegrund, Djur & Natur, Skräp & Avfall, Ämnesövergripande arbete, Sagor, berättande och drama, Övriga aktiviteter . Ladda ner pdf. Finn minst fem skräpfel! Exempel från förskolan Nejlikan och … Är det egentligen så viktigt med värderingsstyrt ledarskap? Svar ja. Det är viktigt.

2.2 Värdegrunden Värdegrund handlar om ett grundläggande förhållningssätt som slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och som främjar demokrati och män-skliga rättigheter. Värdegrunden ger förutsättningar för att det goda mötet skapas. För att nå resultat och ge eskilstunaborna tjänster av bästa möjliga kvalitet krävs Välkommen till Värdegrunden! Värdegrundens teman handlar om kamratskap och trygghet, social kompetens, hållbarhet, självkänsla och empati samt elevhälsa. Lektionerna följer en pedagogisk modell som utgår från att lära om, för och genom. Du kan dela en länk till lektionen med dina elever eller visa lektionen i helskärmsläge på Enligt Wikipedia är Värdegrund ”ett begrepp som började användas i svenskan under 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse.” Utgå gärna från skriften Den statliga värdegrunden för att diskutera frågorna. En viktig del för att göra den statliga värdegrunden lättare att förstå och ta till sig, är att hitta konkreta exempel från den egna verksamheten.
Skrivar kursDet goda mötet - Hjo kommun

Denna del ska vara viktigare än till exempel ekonomisk vinning. Humanismens värdegrund ligger även till grund för vetenskapen och bildningen. Införskaffning av kunskap kommer mycket från vetenskap och den ska vara fri från värderingar och det är viktigt i ett humanistisk synpunkt att man ska visa vad vetenskapen har gett, hur det ska tolkas och även vad det kan leda till. Ett bra exempel är Sverigechefen för ett bolag som sa att alla skulle gå en halvdags kommunikationskurs. Chefen var sedan själv med på samtliga tillfällen för att visa hur viktigt det var. Din värdegrund är alltså helt värdelös! - så länge du inte kan omvandla den till ett önskvärt beteende.


Auktoriserad elinstallatör

Stöd till diskussioner kring värdegrund och bärande principer

Värdegrund Dela Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på Linkedin Kopiera länk SCA är ett trovärdigt och ansvarsfullt företag med en värdebaserad kultur som genomsyrar det sätt vi bemöter människor, gör affärer och bedriver verksamhet genom hela värdekedjan.

Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv .pdf

Om – Eleverna lär sig om demokrati och mänskliga rättigheter. Denna del ska vara viktigare än till exempel ekonomisk vinning. Humanismens värdegrund ligger även till grund för vetenskapen och bildningen. Införskaffning av kunskap kommer mycket från vetenskap och den ska vara fri från värderingar och det är viktigt i ett humanistisk synpunkt att man ska visa vad vetenskapen har gett, hur det ska tolkas och även vad det kan leda till.

Etik bygger på samhällets värdegrund, det handlar om god sed och gott omdöme. Folksams etiska regler gäller för all vår verksamhet. Några exempel är etiska placeringskriterier, miljökrav på leverantörer, granskning och tester av företag och produkter. Den statliga värdegrunden innebär till exempel att alla har rätt till insyn i det vi gör, att det vi gör måste ha stöd i lag, att vi ska vara uppmärksamma på intressekonflikter, att vi ska bemöta förfrågningar från allmänheten så snabbt som möjligt och att vi ska behandla alla lika och med respekt. till exempel dygdetik. • tiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.