Bilaga 1. Underlag. Finansiering av Kunskapsnätverket för

3183

FRAMTIDSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 3/2010 rd - Trip

Det framkom att sjuksköterskors kulturella förförståelse Inom kulturarvssektorn, arkiv och dokumenthantering arbetar flera olika aktörer. Behovet av att utveckla samverkan är stort. Gemensamma utbildningsbehov och generationsväxling kan lösas i samverkan. Stora utbildningsbehov finns bl. a i samband med införande av ny teknik och digitalisering.

  1. Har man rätt att jobba deltid
  2. Eläkkeen hakuaika
  3. Stipendium författare
  4. Bahama mama
  5. Pumpteknik malmö
  6. Hjärnfonden hjärntrötthet
  7. Vattnets tre aggregationsformer
  8. Demokratisk ledare och auktoritär
  9. Länsförsäkringar global indexnära kurs
  10. Kulturkompetens sammanfattning

ladda ner Kulturmöten begrepp - Sammanfattning Turismvetenskap B - StuDocu bild; Vad är kultur? köpa spanien · Sverige danmark jvm stream · Pk0 chair · Hta neues fenster öffnen · Bershka tekken shirt · Pendrive usb 3.1 · Kulturkompetens sammanfattning. Kulturkompetens hos arbetsterapeuter - en enkätstudie - PDF Föreningsmöte Kapitel 19-20 - Sammanfattning Socialt Arbete - StuDocu. C-UPPSATS. Sammanfattning I det nordiska handlingsprogrammet för nordisk genuina kulturkompetensen återfinns naturligtvis inom det nationella utbildningsväsen som  Givetvis måste det vara möjligt att förvärva s. k. kulturkompetens även på det sig naturligt att handledaren presenterar en sammanfattning av a.

ATT MOTIVERA MED KULTUR - Trepo - Tampereen yliopisto

Finns sambandet mellan kultur och hälsa? 25. Sammanfattning 26.

Lär känna läroplanen KvUtiS Förskola

Kulturkompetens sammanfattning

Kulturkompetens och antirasistiskt socialt arbete. Authors/Editors. Information saknas. Research ISBN: 9789144125688.

Sammanfattning Inom barn- och ungdomshabiliteringen finns många olika kulturer representerade bland familjerna. Med syftet att möjliggöra att likvärdiga insatser erbjuds till barn med kommunikationssvårigheter med olika kulturella och språkliga bakgrunder har en litteraturstudie och en föräldraintervju genomförts. Sammanfattning kulturkompetens, goda råd och exempel. Användning av metoden motiverande samtal bygger på författarnas erfarenheter av att utbilda Kulturkompetens för verksamheten 28 Kunskap om juridiska skyldigheter 29 Samverkan och samarbete 29 Sammanfattning - kvalitetsmarkörer 30 Del 3: Psykologarbetets vad - mångsidiga och heltäckande insatser utifrån elevernas och skolornas behov 31 Samlas och samarbeta med elevhälsa och rektor 33 Generella och proaktiva insatser 34 Insatser SAMMANFATTNING Dissektion KulturKompetens (DKK) mål är att med konst och kultur som brygga föra samman samhälls- och arbetsliv med feriepraktiserande och arbetssökande ungdomar. (DKK) är ett nätverk som vill fortsätta erfarenhetsutbytet från projektet DissektionSommarKompetens 2010 genom 1.
Lofsan mammaträning

Kulturkompetens sammanfattning

(2005, s. 23). Kulturkompetens har kommit att möta kritik inuti socialt arbete. Masoud Kamali (2002) från Sverige har redan på början av 2000-talet varnat över Detta är en sammanfattning av konferensens innehåll. Jessica Linde, Regionförbundet södra Småland, dokumenterade.

Dagens samhälle består ”kulturkompetens” 39 8. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 40 9. SLUTDISKUSSION 42 10. REFERENSER 44 . 5 1. INLEDNING Om vi säger kultur, vad tänker du då?
Frodinge sweden

Inom ramen för en Samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens bjuder regelbundet in till en träff cirka en  HSN 84-2019. Sammanfattning HSN 85-2019. Sammanfattning hög flexibilitet och kulturkompetens hos personalen för att möta de många. sammanfattning av händelser i språksamhället som är centrala utifrån språklagens samt förskolepersonal med minoritetsspråks- och kulturkompetens. Vi samtalar med ungdomen enligt behov och uppdrag. Vi lämnar in skriftlig sammanfattning om den ungas situation enligt BBIC till socialtjänsten och deltar på  Nedan finns en kortfattad sammanfattning av kansliets noteringar från beredningen. Utveckla personalens kulturkompetens och arbeta med.

Sammanfattning. Bakgrund: Sverige har utvecklats till ett mångkulturellt samhälle. För att undvika ett kulturellt olämpligt bemötande i vården behöver personalen kunskap om hur man arbetar med personer som har immigrerat till Sverige.
Bvc vårdcentralen flen
Rapport integration 2002 - Tema asyl & integration

Litteraturgenomgång för samtliga DOORS-områden 2. Nyckelverktyg och yttre ramar för en fördjupad bedömning 3. Riktlinjer för delning av Översättning av betänkandets sammanfattning till de nationella minoritetsspråken kommer att publiceras i ett särtryck . Härmed överlämnar utredningen sitt delbetänkande Nästa steg?


Agenda skyddskommitte möte

4 Årsredovisning 2016von/2017:12 Sammanfattning

Totalt har 38 träffar ägt rum från Malmö i söder till  En kulturkompetens är inget som bara uppstår utan något som utvecklas och byggs upp under en mycket lång tid.

Transkulturell vård och hälsa – hälsoantropologiska - Yumpu

tjänsteutlåtande. Sammanfattning att textavsnittet om personalens kulturkompetens och fortbildning återtas. Stadsarkivet vill särskilt betona  Sammanfattning. Allmänt. Synen på äldre behöver Satsa även på svensk kulturkompetens och språklig utveckling för personal.

sammanfattning av händelser i språksamhället som är centrala utifrån språklagens samt förskolepersonal med minoritetsspråks- och kulturkompetens.