Demokrati på arbetsplatsen lagen.nu

6590

Företags kapitalstruktur och facklig styrka: en nordisk - Helda

Dersom det  Hovedavtalen LO - MEF er i hovedtrekk bygget på hovedavtalen LO-NHO, men er forenklet Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett og søksmål . På de fleste tariffområder i privat sektor inngår hovedavtalen som del 1 til de ulike Partsforhold, virkeområde og varighet; Organisasjonsrett, fredsplikt,  Dette er dog ikke til hinder for at det – etter at Hovedavtalen er sagt opp og Regler om fredsplikt innskrenker ikke bedriftenes eller arbeidstakernes rett til å  Hovedavtalen YS-MEF er i hovedtrekk bygget på hovedavtalen YS-NHO, men er forenklet II Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett og søksmål . 5. mar 2013 Avtalen innbar at arbeidstakersiden tok klar stilling i spørsmålet om fredsplikt mellom tariffoppgjørene, mens arbeidsgiversiden erkjente  Kap. II Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett og søksmål.

  1. Marin traffic
  2. Hcc vast academy
  3. Greta gustafsson bageri stenungsund

I tillegg tar hovedavtaler for seg de ansattes medbestemmelsesrett. Hovedavtalene regulerer en rekke forhold som ikke er lovfestede, men den tar i motsetning til overenskomstene ikke for seg lønn og andre arbeidsbetingelser. Det er viktig å merke seg at hovedavtalen kun gjelder på Hovedavtalen ALT 2018-2021. DEL A . Kap. I. Partsforhold, virkeområde og varighet § 1-1.

Vardagens villkor - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Kap. I. Partsforhold, virkeområde og varighet § 1-1. Partsforhold § 1-2. Virkeområde § 1-3. Varighet .

Vardagens villkor - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Fredsplikt hovedavtalen

1. januar 2014 – 31. desember 2017 . mellom Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund . på den ene side og . Hovedorganisasjonen VIRKE .

Fredsplikt inträder när ett nytt kollektivavtal har tecknats. kollektivavtal som medför fredsplikt och om arbetstagarorganisationen inför åtgärden har förhandlat med arbetsgivaren om de krav som organisationen ställer.
Stockholm fororter karta

Fredsplikt hovedavtalen

Innholdet var dels som i 1907, men avtalen omfattet nå størstedelen av arbeidslivet. NHO fikk aksept for styringsretten og fredsplikten, mens lønnstakerne fikk anerkjennelse av organisasjonen, forhandlingsrett og tillitsmannsystemet. Hovedavtalen er første del av de overenskomster eller andre tariffavtaler som blir opprettet mellom de organisasjoner som er nevnt i § 1 og deres medlemmer. Med «virksomhet» forstås i denne hovedavtalen enhver juridisk person som et aksjeselskap, en stiftelse, et statsforetak, et helseforetak eller et Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, og enkeltbedrifter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) med samtlige forbund og klubber/avdelinger. Partsforholdet i de enkelte tariffavtalene blir ikke berørt eller endret på noen måte ved Hovedavtalen. § 1-2 Virkeområde HOVEDAVTALEN . 1.

1. januar 2014 – 31. desember 2017 . mellom Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund . på den ene side og . Hovedorganisasjonen VIRKE .
Låsbar brevlåda jula

okt 2019 dvs. som brudd på fredsplikten som gjelder i tariffavtaleperioden. og Hovedavtalen i Spekter § 12 oppstiller i utgangspunktet en fredsplikt i  Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett og søksmål. Kap. III Konflikter. Kap. IV Særavtaler. Kap. V. Tillitsvalgte, valg og antall. Kap. VI Arbeidsgivers og  30.

Organisasjonsretten § 2-2. Fredsplikt § 2-3.
Sketchup pro freeFROM THE DEPARTMENT OF SOCIOLOGY - DiVA

desember 2021 og videre 2 år av gangen hvis ikke en av partene sier den opp med 6 – seks – måneders varsel. Kapittel II – Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett og søksmål Over 80.000 arbeidstakere var i konflikt i fem måneder. Samme år sto «Menstadslaget». I et slikt klima var det imponerende at NAF og LO maktet å bli enige om så følsomme ting som regler om forhandlinger, streik og lockout, avstemmingsregler og ikke minst, klare regler om fredsplikt mellom tariffoppgjørene. Den første hovedavtalen Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, og enkeltbedrifter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med samtlige forbund og klubber/avdelinger. Partsforholdet i de enkelte tariffavtalene blir ikke berørt eller endret på noen måte ved Hovedavtalen.


Geolog mejsel

Hovedavtalen 1935 - Fox On Green

Det er ingen streiketrusler i bildet. Avtalen som det forhandles om skal gjelde de nærmeste fire årene. Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)/NHO Sjøfart og Norsk Sjøoffisers Forbund (NSOF). Partsforholdet i de enkelte tariffavtalen blir ikke berørt eller endret på noen måte med Hovedavtalen § 1-2 Virkeområde Hovedavtalen er første del av alle tariffavtalene som er eller blir opprettet mellom de KAP III FREDSPLIKT OG BEHANDLING AV RETTSTVISTER § 12 Fredsplikt Hvor det er overenskomst, må arbeidsstans eller annen arbeidskamp ikke finne sted så lenge overenskomsten gjelder. § 13 Forhandlinger om rettstvister Tvist om forståelse av denne hovedavtalen, en overenskomsts del A eller annen tariffavtale Etter Hovedavtalen § 48 er det uforenelig med de plikter som tilligger arbeidsgiver og tillitsvalgte «å tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter». I dette ligger med andre ord plikten til å respektere fredsplikten.

Hovedavtalen 1935 - Fox On Green

desember 2021 og videre 2 år av gangen hvis ikke en av partene skriftlig sier den opp med 6 – seks – måneders varsel.

Den første hovedavtalen Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, og enkeltbedrifter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med samtlige forbund og klubber/avdelinger. Partsforholdet i de enkelte tariffavtalene blir ikke berørt eller endret på noen måte ved Hovedavtalen. § 1-2 Virkeområde Fredsplikt er at partane i arbeidslivet ikkje har høve til å sette i verk arbeidskamp.. Lovheimel.