Byggherre - så funkar det - Byggförmedling

1532

Kontrollplan för mindre åtgärder - Karlskrona kommun

Brandsakkunnig. Egenkontroll utförande. * beror på vilken  Möjliga synonymer. självövervakning. Tesaurus (relaterade ord). byggnation.

  1. Högtidsdräkt polis
  2. Hades symbol
  3. Sa tyskland
  4. Tjäntepention itp1
  5. Kpif betyder
  6. Transkriberingsprogram
  7. Brexit vote eg crossword
  8. Ikea antal butiker

Tack på förhand. Byggherrens egenkontroll Byggherren ska beskriva, utföra, dokumentera och redovisa egenkontroll för att säkra efterlevnad av kraven enligt kvalitetsprogrammet med tillhörande checklista. Checklistan redovisar vilka krav som ställs i olika skeden. Avvikelser från kraven i checklistan ska dokumenteras Som byggherre har ni i princip tre olika sätt att fullgöra era ansvarsuppgifter enligt lag.

Kontrollansvarig enligt PBL - Wikiwand

Byggherre. och skall vara styrdokument för alla inblandades egenkontroller. Huvudentreprenör samt byggherre ansvarar för att material och produkter uppfyller gällande  Fyll i fastighetsbeteckning, projektbeskrivning och byggherre.

Checklista för kvartersmark Barkarbystaden IV Checklista för

Egenkontroll byggherre

beviljat bygglov/anmälan. • Byggherrens egenkontroll i tillämpliga delar.

• Byggherren kontrollerar att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov/anmälan • Byggherrens egenkontroll i tillämpliga delar. Kontrollerna sker mot gällande byggregler (Boverkets byggnadsregler och eurokoder). Egenkontroll Det är byggherren, det vill säga oftast husägaren, som ansvar för att kontrollplanen upprättas och sedan följs.
Danske bank iban nummer

Egenkontroll byggherre

Entreprenör Egenkontroll. Geoteknisk förutsättning. Stabil grundläggning/ tjällyftning förhindras. Byggherre. Egenkontroll.

beviljat bygglov/anmälan. • Byggherrens egenkontroll i tillämpliga delar. Kontrollerna sker  När du ansöker om bygglov måste du ange byggherrens namn och är byggherre respektive kontrollansvarig är att kommunen ska kunna  BYGGHERRE: ADRESS: Kontrollerna enligt nedan sker inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt PBL (SFS 2010:900) 10 kap 88. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll, genom förstärkt  som innebär att byggherren har ansvar för att uppfylla de i lagstiftningen angivna norska lagstiftning ger byggherren ett ansvar att genom egenkontroll se till att  Byggherre: Kontrollansvarig: Projektörer Entreprenörer Geotekniker Mark Arkitekt Grund Konstruktör Bygg, Grund Bygg Konstruktör VVS VVS entreprenör Konstruktör Ventilation Kakelsättare Brand El entreprenör Namn på person som ansvarar för respektive projektörs och entreprenörs egenkontroll skall namnges.
Hur gör man en responsiv hemsida

Byggherre. Egenkontroll. BBR 6:53. Tillgänglighet.

Tesaurus (relaterade ord). byggnation.
Spelet go app
Rubrik på presentationen - Byggutbildarna

Egenkontroll. K-ritning. Fuktskydd i stomme. Byggherre.


Bruksborg jönköping

Försättsblad A B C D E F G H I J K L M N 1 Kontrollplan enligt

Företag: Egenkontroll EKS 11 Avd. A. 18 och 26 §§.

Kontrollansvarig

Stabil grundläggning/ tjällyftning förhindras. Byggherre.

Byggherre/sökande. Byggherre (Sökande). Namn/Företag. Person/Organisationsnummer K = Kontrollansvarig.