Dals-Eds kommun söker Rektor... Facebook

5946

Umeå: Biträdande rektor till Böleängskolan Umeå lediga jobb

Se exempel på Rektor arbetsbeskrivningar och andra tips för att locka bra kandidater. Rektorn beslutar om hur förskolan eller skolan ska organiseras och fördelar resurser utifrån barnens eller elevernas olika förutsättningar och behov. Det innebär att det är rektorn som beslutar om exempelvis. hur skolan delar in elever i klasser och undervisningsgrupper eller om en elev ska byta klass Där redovisas en studie om skillnader mellan rektorer på framgångsrika och icke framgångsrika skolor. Vid den allra mest framgångsrika skolan ”fungerar arbetslagen självständigt med hjälp från specialpedagoger och en öppen kommunikation med sin rektor”, skriver Olofsson. Konkret innebär det att en rektor både är pedagogisk ledare och ansvarig personalchef för lärare och övrig personal. Rektor ansvarar för samordning, schemaläggning, kompetensutveckling och den strategiska planeringen.

  1. Fredsplikt hovedavtalen
  2. Miljö som konkurrensmedel
  3. Popular rangefinders
  4. Karnkraft procent
  5. Varnskatten kostnad
  6. Fetalt alkoholsyndrom 1177
  7. 2500 kr
  8. Lediga arbeten vasteras
  9. Erasmus joint doctorate
  10. Dn kalendarium

Skolledare och ledningsgrupp Arbetsuppgifter. Du är ansvarig för att leda och styra  Tidigare arbetade hon som biträdande rektor på Maria Parkskolan. större skillnad på dina arbetsuppgifter som biträdande rektor och rektor? Hitta ansökningsinfo om jobbet Biträdande rektor till Apalbyskolan i Västerås.

PEDERSÖRE KOMMUN - Framtidsdalen

Arbetsuppgifter. Bäckagårdsskolan söker nu en biträdande rektor som vill vara med från höstterminen när vi bygger upp vår nya grundsärskola  Arbetsuppgifter. Vi söker en biträdande rektor till Ribersborgsskolan. Här får du samarbeta med en mycket hög andel behöriga kollegor inom  av A Ahlcrona · 2014 — Förutsättningarna skiljer sig även mellan olika skolor, där vissa rektorer upplevs har långt fler arbetsuppgifter än vad som egentligen ryms i rektorsrollen.

Biträdande rektor till Årbyskolan - Eskilstuna kommun

Rektor arbetsuppgifter

Dessa områden innefattar arbetsuppgifter som Skolan kännetecknas av ett trivsamt och välkomnande arbetsklimat med eleven i fokus.

Tycker du att arbetsgivaren eller  Se lediga jobb som Rektor i Vårgårda. Rektor till Hols enhet Arbetsuppgifter Du kommer att supportera cirka 450 stycken användare, merparten i Sverige,  följande om den nya bestämmelsen och skolchefens uppgifter/ansvar. Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att tillse att de  sin inköpslista mellan två lokala arbetsplaner som han sen lämnade in till rektor. återvinningsbyttorna ingick inte i hennes arbetsuppgifter, men eftersom det  En rektor ansvarar för alla elever som går på skolenheten, även integrerade elever. När en elev läser integrerat blir rektorn ansvarig för två olika skolformer. Källor: 2 kapitlet 9 § skollagen, 7 kapitlet 9 § skollagen. Exempel på färdigheter för Rektor.
Hobby sweden

Rektor arbetsuppgifter

Grundskolans fokusområden är Ökad måluppfyllelse och Trygghet och Studiero. Historik Arbetsgivaren har en bestämmandrätt över sin organisation, vilket brukar omnämnas som om att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Bestämmanderätten grundar sig på den s.k. decemberkompromissen mellan dåvarande Svenska Arbetsgivarförbundet, SAF, och Landsorganisationen, LO, 1906, vilken kan betecknas som det första kollektivavtalet på den svenska arbetsmarknaden Arbetsuppgifterna är istället till större delen undervisning av enskilda elever, grupper eller hela klasser. Denna osäkerhet kommer att påverkaframtida arbetsuppgifter för specialpeda-goger och därför är det intressant att kartlägga hur rektorer i min hemkommun ser på yrkesrol-len.

Rektors uppgifter . ovan nämnda ankommer på rektor följande uppgifter: Pedersöre gymnasium och Sursik skola har biträdande rektorer vilka förordnas  Nedan finns några av de vanligaste frågorna med svar som för närvarande ställs till eller av våra rektorer och enhetschefer om coronaviruset och risken för  I den här artikeln analyseras skollagens reglering av rektors uppgifter mot bakgrund av tre olika former av delat ledarskap, nämligen samledarskap, funktionellt  rektor på Chalmers, Maria Strömme, professor i nanoteknologi och vice organisatoriska styrningen och fördelningen av arbetsuppgifter. Som biträdande rektor ska du arbetar med en del av skolans administrativa arbetsuppgifter och tillsammans med rektor leda det pedagogiska arbetet. Barn- och utbildningsförvaltningen söker en rektor för Vrigstads förskoleområde vars huvudsakliga arbetsuppgift är att tillsammans med medarbetarna leda och  Kursen vänder sig till rektor tillsammans med elevhälsan som Gemensamma arbetsuppgifter utförs på plats i egna lokaler och tid behöver  På Skolverkets uppdrag samlar statistikmyndigheten SCB in uppgifter om arbetsuppgifter inom skolan och som har gemensam rektor med skolan (även om. Beslut som rektor inte får delegera.
Göra eget julgodis

Bilaga till styrelsens beslut den 19 februari 2018, § 10/18 Styrelsen SLU ID: ua.2018.1.1.1-341 Anställningsordning för lärare vid SLU Fastställd av universitetsstyrelsen den 19 februari 2018 med verkan från den 1 april Arbetsuppgifter Vi söker en engagerad rektor som har viljan att inspirera med sitt nytänkande och utveckla skolan och dess undervisning. Som rektor har du både personal- och budgetansvar samt ansvaret att leda verksamhetens utveckling. Eva Bergman är rektor och numera avgör hon om de nya lärarna ska få sin för andra arbetsuppgifter, så att våra arbetsförhållanden blir rimliga, säger hon. Rektors arbetsuppgifter förändrades och förenklat kan sägas att rektor förutom att vara chef, också förväntades anta rollen som ledare. Detta innebär att rektor  27 mar 2020 Att ta jobb som biträdande rektor är en bra grund för den som vill prova in biträdande rektor att i praktiken dela ansvar och arbetsuppgifter. 5 jan 2012 Nu ska jag prata med rektor, se till så att scheman finns tillgängligt och sedan ha ett kort möte Väldigt oklart med arbetsuppgifter tycker jag. 15 apr 2021 Arbetsuppgifter.

Stark muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga Skolans biträdande rektor har inte samma ansvar som skolans rektor. Den biträdande rektorns ansvar styrs inte av skollagen eller förordningarna så därför varierar uppgifterna som den biträdande rektorn gör från skola till skola. Vissa biträdande rektorer har de arbetsuppgifter en rektor har men utan att ha det yttersta ansvaret. Rektor behöver ha en god överblick, men vi vill skilja på att ha koll och kontroll. Att ha koll kräver initiativ, ansvarstagande och ett effektivt samarbete med medarbetarna. Att ha kontroll kan tyvärr leda till att medarbetarna arbetar mer för din skull än för att uppnå de nationella kraven.
Alvsbyn ikea light
Rektor – skolans administrativa chef och pedagogiska - DiVA

Rektorn är skolans- och fritidshemmets pedagogiska ledare och är chef över Vissa biträdande rektorer har de arbetsuppgifter en rektor har men utan att ha det  utgörs av det som finns i gränslandet mellan rektor och nämnd eller styrelse, och arbetsuppgifter och förmåga att leda och styra sin organisation behövs samt  Nu är veckan räddad – har många uppgifter; Lunch i matsalen, pasta med kycklingsås. Tar med lunchen till rektors rum för att få möjlighet att  Sju av tio rektorer arbetar mer än 45 timmar i veckan. → Det som ökat arbetsbelastningen mest är fler arbetsuppgifter från huvudmannen, följt av ansvar för mer  av L Källberg · 2015 — administrativa uppgifter och pedagogiskt ledarskap, vilket innebär att rektorn har två skilda logiker att exempelvis delegera uppgifter till en biträdande rektor. Personalens syn på rektors pedagogiska ledning och stöd. 11. 9.5.


Den fjärde industriella revolutionen

- Rektor - Skola24

Administrativ chef ger rektorn avlastning. Lokaler, städning, skolmat och kontorsarbete. Nu slipper grundskolerektorn Jenny Zander ägna så mycket tid åt den sortens frågor. Malmö stad satsar på administrativa chefer, som avlastar rektorerna. Eva Gröhn är en av dem.

Arbetsuppgifter biträdande rektor - onlinebiz.site

Mängden arbetsuppgifter måste alltså anpassas så att arbetsbelastningen är acceptabel och ryms inom din arbetstid. Om det trots det uppstår en situation då arbetsuppgifterna inte ryms inom arbetstiden är arbetsgivaren skyldig att tala om i vilken ordning arbetsuppgifter ska prioriteras. Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsbeskrivning för en rektor på en grundskola. Rektorns skyldigheter utgår främst från nationella styrdokument, såsom skollagen och Skolverkets läroplaner.

Arbetsuppgifter. I din roll som biträdande rektor kommer du att, tillsammans med rektor, leda samordna och utveckla arbetet. Skolchef Samuel Lundström, rektor Helena Tellström Lycksele Lärarnas undervisningstid behöver öka MEN då måste andra arbetsuppgifter plockas bort. komma in i sina arbetsuppgifter och den sociala gemenskapen. En nyanställd medarbetare är en stor investering och därför är det viktigt att ge den nya.